Klachtenregeling

Uw fysiotherapeut voert zijn/haar beroep te allen tijde gedegen en naar behoren uit. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop er met u omgegaan wordt/is, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Verder wijzen wij u op de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Deze wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar.

Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier invullen.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.

    Klachtenformulier: