Medifast houdt u zo gezond mogelijk


  Direct contact? Bel dan geheel vrijblijvend:  (0523) 208 175

Nieuws

Assertiviteitstraining

Assertiviteit – Waar ligt voor jou jouw grens?

 

 

Op dit moment wordt de training individueel aangeboden.

Doel van de training:

 • Herkennen van gedragspatronen
 • Het erkennen van eigen behoeften om goed te kunnen functioneren
 • Het durven grenzen stellen

In de training is aandacht voor:

 • Omgaan met eigen emoties en die van de ander
 • Zelfwaardering
 • Omgaan met onzekerheid en angsten
 • Wat voelt als een plicht en wat als een verplichting
 • Wat zijn rationele en irrationele gedachten
 • Assertiviteit versus agressiviteit en subassertiviteit
 • Manieren om vast te houden aan je eigen grenzen

In de gesprekken wordt gewerkt aan herkenning van de ingesleten gedragspatronen, het erkennen van eigen behoeften en het durven stellen van grenzen. Interventies: gesprekstechnieken, confrontaties, opdrachten/oefenen en reflecties.

Lees meer

Griepprik

Deze week weer druk aan het vaccineren bij diverse klanten. De grieppik is de beste bescherming tegen griep. Je beschermt met de griepprik ook anderen. En je krijgt geen griep van de griepprik.

Lees op de site van het RIVM een uitgebreid artikel over griep en de griepprik.

 

 

Lees meer

10 tips voor een goede werkhouding

In Nederland zitten we op een doordeweekse dag gemiddeld 10,1 uur. Hoe voorkom je dan fysieke klachten? 10 tips voor een goede werkhouding:

 1. Wissel houdingen zoveel mogelijk af
 2. Voorkom extreme houdingen
 3. Zorg voor een ontspannen werkhouding
 4. Houd de rug recht
 5. Voorkom onnodig bukken
 6. Draai zo min mogelijk met de rug
 7. Doe regelmatig spier- en schouderoefeningen
 8. Veel korte pauzes is effectiever dan enkele lange
 9. Probeer zware werktaken af te wisselen met lichtere taken
 10. Specifieke tips voor bepaalde werkzaamheden staan in de afzonderlijke dossiers waar hieronder naar wordt verwezen

Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Training Verzuimmanagement

Met de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet WIA bent u als werkgever verantwoordelijk voor adequate re-integratie van uw medewerkers. De rol van leidinggevenden is daarbij vaak essentieel.

In onze training Verzuimmanagement geven wij u (als HR-adviseur of leidinggevende) talrijke tools om daarmee het verzuim te reduceren en te voorkomen.

Onderdelen die aan de orde komen zijn:

–              Belangrijkste aspecten van wet- en regelgeving

–              Inzicht in kosten van verzuim

–              Rol van betrokkenen bij verzuim

–              Herkennen van dreigend verzuim

–              Rol en invloed van leidinggevende

Een belangrijk onderdeel van de training is het praktisch oefenen van het voeren van diverse verzuimgesprekken.

De training kan ook als incompany-training worden verzorgd (op uw locatie met minimaal 6 deelnemers)

Datum: 11 oktober 2018  Tijd: 09.00 – 13.00 uur Plaats: Medifast, JC Kellerlaan 8a Hardenberg  Kosten: € 195,00 per persoon.

De workshop staat onder leiding van Richard Ormel, inzetbaarheidscoach.

Heeft u interesse in deze training?  Meld u dan aan via info@medifast.nl of telefonisch op telefoonnummer 0523 208175

Lees meer

Burn-out

Op de bank liggen en wachten tot je je energie weer terug hebt lijkt dé manier om herstellen van een burn-out. Maar dat is het niet, zeggen experts. Sterker nog: ‘Het is vaak de allerslechtste optie. ‘Het lijkt zo prettig’, zegt Toon Taris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd op het gebied van burn-out. ‘Als je na veel stress op je werk uiteindelijk tegen een burn-out bent aangelopen, wat is er dan natuurlijker dan even niets meer met je werk te maken willen hebben, lekker thuis weer de batterij opladen en de dingen rustig op een rijtje zetten? Maar hoe fijn het ook klinkt, dat is niet bevorderlijk voor je herstel. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vrij snel weer (op therapeutische basis) beginnen met werken, veel sneller herstellen dan diegenen die thuis afwachten tot de burn-out helemaal over is.

Lees hier het hele artikel

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid belangrijkste HR-onderwerp in bedrijven

Het is té makkelijk en onjuist om alleen naar werkgevers te kijken wanneer bij een werknemer een burn-out dreigt, er schulden zijn of gezondheidsproblemen. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op een essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), dat onderzoekt waar het groeiende aantal burn-outs en stressgerelateerde ziekten vandaan komt.

Volgens de ondernemingsorganisaties moeten werknemers én werkgevers gezamenlijk kijken naar hoe ze uitval kunnen voorkomen. Het is aan werkgevers om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en goed oog te hebben voor hun medewerkers. En het is aan werknemers om zelf tijdig aan de bel te trekken als het niet goed dreigt te gaan. Want dat is van de buitenkant niet altijd goed zichtbaar voor de werkgever. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er bovendien op dat een burn-out vaak niet alleen puur werk gerelateerd is, maar een gevolg van een opeenstapeling van problemen die zich deels afspelen in de privésfeer.

Groeiende aantal burn-outs

Daarom is het van belang dat niet eenzijdig naar de werkgever wordt gekeken. Het is wél belangrijk om alert te blijven op het risico van burn-out. Want burn-outs en stressgerelateerde ziekten zijn een groeiend probleem, dat inmiddels een derde van alle ziektegevallen in Nederland betreft. Het is in het belang van werknemers en werkgever dat eventuele problemen samen worden aangepakt en opgelost.

Duurzame inzetbaarheid

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is duurzame inzetbaarheid momenteel het belangrijkste HR-onderwerp in bedrijven. In élk bedrijf waar de werk-privébalans schommelt, moeten werkgever en werknemers daar zelf samen afspraken over (blijven) maken, als zij dat nodig vinden, aldus de ondernemingsorganisaties.

Lees meer

Heeft u al een basiscontract?

Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet een feit. De overgangsperiode van een jaar is dan voorbij, en de nieuwe regels gaan in. Eén van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Dit is een overeenkomst tussen een werkgever en een arbodienst of bedrijfsarts waarover iedere werkgever moet beschikken. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. Zowel werkgevers als werknemers moeten bijdragen aan het voorkomen van verzuim.

Verzuim verminderen

Werkgevers kunnen het verzuim en de kans op arbeidsgebonden gezondheidsklachten verminderen door:

 • een degelijk arbo- en verzuimbeleid te organiseren en handhaven;
 • zich aan de wettelijke veiligheidsnormen te houden;
 • structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers;
 • ondersteuning te vragen aan de arbodienstverlener;
 • contact te houden met de zieke werknemers.

Ziektewet

 • Soms heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet. Dit geldt voor:werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling;
 • werknemers die een orgaan doneren;
 • werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis);
 • werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen
 • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen;
 • uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
 • sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.
Lees meer

Workshop grip op psychisch verzuim

Het totale ziekteverzuim dat voortvloeit uit psychische klachten bedraagt de afgelopen jaren gemiddeld  33 procent. Dit betekent dus één op de drie gevallen. Veelal is deze aard van verzuim ook langdurig.

Tijdens deze workshop krijgt u praktische tips en tools aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.

Vragen die tijdens de workshop aan de orde komen zijn:

 • Wat zijn oorzaken van psychisch verzuim?
 • Wat is het onderscheid tussen stress, overspannenheid en burnout?
 • Wat is het verband tussen persoonlijkheid en psychische klachten?
 • Hoe ga ik in gesprek met een medewerker met psychische klachten?
 • Waar dien ik rekening mee te houden ten aanzien van re-integratie-activiteiten?

De  workshop is geschikt voor leidinggevenden en HR adviseurs.

Datum: 21 juni 2018  Tijd: 13.00 – 16.30 uur Plaats: Medifast, JC Kellerlaan 8a Hardenberg  Kosten: € 165,00 per persoon.

De workshop staat onder leiding van Richard Ormel, inzetbaarheidscoach.

Heeft u interesse in deze workshop?  Meld u dan aan via info@medifast.nl of telefonisch op telefoonnummer 0523 208175.

Lees meer