Onze Visie

  • Centraal in de behandeling staat de mens met zijn of haar mogelijkheden.
  • Mogelijkheden kunnen beperkt worden door aandoeningen en/of verminderde belastbaarheid door ontwikkeling van klachten, maar ook door sociale en financiële omstandigheden.
  • De fysiotherapeut van Medifast is alert op deze aspecten en neemt deze mee in zijn/haar behandeling, rekening houdend met het belang van de cliënt en organisatie.
  • Onze cliënten komen binnen via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), maar ook via verwijzing door andere (para-)medische professionals.
  • De hulpvraag en verwachtingen van de klant zijn leidend in het handelen van fysiotherapeut en Medifast.