Missie

  • Medifast B.V. biedt kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie en medische fitness aan cliënten met algehele fysieke klachten en klachten van het bewegingsapparaat.
  • Daarmee dragen we bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen (gezondheidswinst en welbevinden).
  • Medifast is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
  • Onze medewerkers richten zich in hun werk op resultaten.
  • Het is onze ambitie hierin de beste te zijn in de stad Coevorden en het dorp Aalden/Zweeloo, zowel qua deskundigheid als bejegening.
  • De nadruk van handelen ligt op transparantie en doelmatigheid.